Badanie gruntu dla farmy fotowoltaicznej w Okocimiu koło Brzeska

Badanie gruntu dla farmy fotowoltaicznej w Okocimiu koło Brzeska

Badanie geologiczne w miejscowości Okocim na działce, na której planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, wykazało obecność różnorodnych skał i osadów mających wpływ na warunki posadowienia.  Co znaleziono w odwiertach? W trakcie odwiertów geotechnicznych,...