Etap 1 – Prognoza i projekt studni

 

Etap 2 – Omówienie wyników

Wyniki prognozy omawia się przedstawiając wyniki rozpoznania hydrogeologicznego. Niekiedy odradza się wykonanie studni na danej działce ze względu na spodziewane negatywne czynniki takie jak niska wydajność lub słaby stan jakościowy wody. W przypadku pozytywnej prognozy ustala się harmonogram prac oraz aspekty logistyczne takie jak dojazd do miejsca wiercenia, składowanie materiałów i odpadów.

 

Etap 3 – Wykonanie odwiertu

Wiercenie wykonuje się dopiero po uprzednim rozpoznaniu warunków na działce. Niekiedy różnią się one od warunków na działce sąsiedniej. Dane zebrane podczas prognozowania używa się do zaprojektowania studni. Należy przewidzieć które warstwy trzeba odizolować za pomocą stalowej rury osłonowej. Zwierciny należy odprowadzić z otworu z użyciem biodegradowalnych dodatków płuczkowych, z użyciem samej wody lub kompresora powietrza. Podczas wiercenia należy obserwować głębokości dopływu wody.

 

Etap 4 – Instalacja filtra studziennego

Bezpośrednio po pracach wiertniczych należy oczyścić otwór. Przystąpienie do instalacji filtra studziennego powinna poprzedzić analiza warstw geologicznych dla optymalnego ułożenia filtra. Nieodpowiednia instalacja filtra może skutkować problemami z zanieczyszczeniem lub częściowym zablokowaniem warstwy wodonośnej. Przestrzeń pomiędzy ścianką otworu a perforowaną rurą filtrową wypełnia się odpowiednio dobraną obsypką żwirową. W przestrzeń powyżej filtra wkłada się materiał izolujący np. bentonit lub specjalny cement.

 

Etap 5 – Oczyszczanie i testowanie

Kiedy konstrukcja studni jest gotowa, wykonuje się dwa rodzaje pompowania. Pierwszy ma na celu dokładniejsze oczyszczenie studni z pozostałości po wierceniu oraz zawiesin powodujących mętność wody. Następnym etapem jest testowanie wydajności studni, tzw. pompowanie próbne. Bardzo istotne jest by etap ten wykonywany był rzetelnie przez niezależnego geologa. Wydajność studni określa się za pomocą obliczenia współczynnika filtracji, który uzyskuje się przez pomiary obniżenia zwierciadła wody podczas pompowania próbnego.

 

Etap 6 – Dodatkowe prace

Zaleca się pobranie próbki wody dla wykonania analizy jakości w certyfikowanym laboratorium. W przypadku uzyskania wyników wskazujących na podwyższoną zawartość niektórych elementów jak żelazo czy mangan, będzie można opracować projekt uzdatniania wody dla spożycia dla ludzi. Wykonanie obudowy powierzchniowej dodatkowo zabezpieczy studnię przed zanieczyszczeniami z powierzchni. Przyłącze dla studni można wykonać jako tymczasowe np. dla budowy domu lub też jako stałe z zastosowaniem rurociągu, armatury i sterowników.

 

Gdzie robimy projekty i realizację studni?

Działamy na terenie Małopolski, obsługując miasta: Brzesko, Bochnia, Wieliczka, Kraków, Nowy Sącz, Gorlice, Wojnicz, Tarnów, Nowe Brzesko, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Targ, Myślenice, Olkusz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Zakopane, Wadowice.