Prognoza dla studni w Przyborowiu, powiat Brzesko

Prognoza dla studni w Przyborowiu, powiat Brzesko

Klient zwrócił się do nas w sprawie wykonania prognozy dla studni na jego działce w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin, powiat Brzesko. Studnia ma dostarczać do 5m3 wody dziennie która ma być wykorzystana do celów gospodarczych oraz potencjalnie do spożycia....
Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

W miejscach w których poziom wody gruntowej jest wysoki, co uniemożliwia wykonanie prac budowlanych związanych z wykopem, stosuje się odwodnienie wykopów. Polega ono na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poprzez odwodnienia wgłębne lub powierzchniowe. Odwodnienia...