Wiercenie studni

Wiercenie studni

Pewnego pięknego dnia otrzymałem zgłoszenie od Pana Dariusza z Biadolin Szlacheckich, znajdujących się pomiędzy miejscowością Tarnów i Brzesko w Małopolsce. Pan Dariusz chciał uzyskać pomoc w temacie wydajności jego studni na działce. Jak się okazało, wywiercona...

Czym zajmuje się geolog w okolicy Brzeska?

Firma HOH Group s.c. wykonuje opinie geotechniczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie opinii geotechnicznej składa się z dwóch części – pracy w terenie oraz opracowania wyników badań terenowych. Do prac terenowych zalicza się wykonanie odwiertu...
Prognoza dla studni w Przyborowiu, powiat Brzesko

Prognoza dla studni w Przyborowiu, powiat Brzesko

Klient zwrócił się do nas w sprawie wykonania prognozy dla studni na jego działce w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin, powiat Brzesko. Studnia ma dostarczać do 5m3 wody dziennie która ma być wykorzystana do celów gospodarczych oraz potencjalnie do spożycia....
Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

W miejscach w których poziom wody gruntowej jest wysoki, co uniemożliwia wykonanie prac budowlanych związanych z wykopem, stosuje się odwodnienie wykopów. Polega ono na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poprzez odwodnienia wgłębne lub powierzchniowe. Odwodnienia...