Geotechniczne badanie gruntu sondą dynamiczną DPL

Geotechniczne badanie gruntu sondą dynamiczną DPL

Badanie sondą dynamiczną DPL (ang. Dynamic Penetrometer Light) geotechniczną to jedna z metod inżynieryjnych wykorzystywanych w geotechnice do oceny właściwości mechanicznych gruntów i ich nośności. Jest to przenośne urządzenie, które można stosować w terenie do...
Pomoc w określeniu miejsca wiercenia studni na działce

Pomoc w określeniu miejsca wiercenia studni na działce

 W artykule przedstawiamy przykład sytuacji, w której nasza ekspertyza pomogła klientowi wybrnąć z wydawałoby się, beznadziejnej sytuacji. Klent zwrócił się do nas po tym, kiedy firma wiertnicza odwierciła dla niego studnię, w której praktycznie nie było wody. Nasz...