Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

W miejscach w których poziom wody gruntowej jest wysoki, co uniemożliwia wykonanie prac budowlanych związanych z wykopem, stosuje się odwodnienie wykopów. Polega ono na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poprzez odwodnienia wgłębne lub powierzchniowe. Odwodnienia...