W miejscach w których poziom wody gruntowej jest wysoki, co uniemożliwia wykonanie prac budowlanych związanych z wykopem, stosuje się odwodnienie wykopów. Polega ono na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poprzez odwodnienia wgłębne lub powierzchniowe. Odwodnienia powierzchniowe to po prostu rowy wykopane do głębokości niższej niż sam wykop budowlany, wykonywane gdy wystarczającym jest niewielkie obniżenie poziomu wody dla stosunkowo płytkich wykopów. Natomiast odwodnienia wgłębne polegają na zastosowaniu studni, igłofiltrów lub igłostudni.

 

Jakie rozwiązania stosuje się przy odwadnianiu wykopów?

 

Igłofiltry to nic innego jak rura perforowana małej średnicy owinięta siatką i wciśnięta w grunt. W igłofiltrach woda z gruntu zasysana jest poprzez kolektor ssący łączący igłofiltry z pompą wytwarzającą podciśnienie. W porównaniu z nimi, studnie mają pompę z silnikiem zanurzoną wewnątrz. Studnie oczywiście nie wytwarzają podciśnienia a jedynie zbierają wodę która grawitacyjnie spływa do studni dzięki wytworzonemu lejowi depresji. Igłostudnie natomiast, jak nazwa wskazuje, to rozwiązanie pośrednie. Woda zasysana jest z gruntu jak w igłofiltrach, natomiast średnica rury filtracyjnej w gruncie jest znacznie większa, co pozwala na odprowadzanie nie tylko czystej wody z odwadnianego gruntu ale również zanieczyszczeń mechanicznych zasysanych razem z wodą. Poniżej przedstawiono schemat typowego zestawu igofiltrów.

Zasada działania igłofiltrów (rysunek udostępniony dzięki uprzejmości firmy Klaudia z Ustronia en.klaudia.eu)

W jakim celu wykonuje się projekt odwodnienia wykopu?

Odwodnienie wykopu wydaje się na pierwszy rzut oka sprawą prostą, jednak nieodpowiednio wykonane może zagrozić niepowodzeniem wykonania planu budowlanego a nawet spowodować zniszczenia w obrębie placu budowy jak i na otaczających działkach. Aby uniknąć takiego tragicznego scenariusza oraz zapewnić najbardziej efektywne, a więc jak najmniej kosztowne rozwiązanie odwodnienia budowlanego, należy wykonać projekt odwodnienia wykopu.

Co zawiera projekt odwodnienia budowlanego?

Wykonawcy i instalatorzy systemów odwodnieniowych dla konstrukcji budowlanych cenią sobie projekty odwodnień, jako że w opracowaniach tych zawarte są praktyczne wskazówki i plany przydatne na etapie wykonawczym. Aby dostarczyć tych danych, nasi hydrogeolodzy wykonują szereg analiz i badań hydrogeologicznych oraz obliczeń, które pozwalają ustalić schemat przepływu wód, prognozę oddziaływania odwodnienia na obiekty budowlane istniejące w okolicy odwadnianego wykopu, a także wpływ odwodnienia na środowisko przyrodnicze. Niekiedy zachodzi konieczność by projekcie określić program monitoringu obiektów budowlanych i przyrodniczych.