Dlaczego warto wykonać badania geotechniczne gruntu przed wykonaniem przydomowej oczyszczalni?

Jeżeli chcesz być pewny działania systemu przydomowej oczyszczalni, należy rozeznać grunt pod kątem hydrogeologii. System rozsączający może działać wyłącznie w warunkach kiedy poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski a grunt jest przepuszczalny. Ścieki nie mogą być odprowadzane do gruntu w każdych warunkach,  Zakupiony układ rozsączający ma „współpracować” z gruntem w perspektywie wielu lat. W przeciwnym wypadku już w pierwszym roku działania oczyszczalnia może przestać działać a poniesione nakłady finansowe nie przyniosą spodziewanych korzyści.

Schemat poprawnie funkcjonującego systemu rozsączającego

Firma HOH Group s.c. wykonuje opinie geotechniczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie opinii geotechnicznej składa się z dwóch części ? pracy w terenie oraz opracowania wyników badań terenowych.

Do etapu prac terenowych zalicza się wykonanie odwiertu badawczego lub kilku odwiertów badawczych oraz wykonanie odkrywki gruntu dla przeprowadzenia testu perkolacyjnego. W praktyce badanie sprowadza się do określenia poziomu wody gruntowej oraz oszacowanie przepuszczalności gruntu. Woda gruntowa powinna zalegać przynajmniej 150cm poniżej rury rozsączającej (drenu). Dodatkowo, grunt powinien wykazywać odpowiednią przepuszczalność by mógł „przyjmować” wodę rozsączaną z oczyszczalni.

Po wykonaniu wyników prac terenowych następuje etap opracowania wyników badań w formie dokumentu ?Opinia Geotechniczna?. Dokument przedstawia informacje dotyczące lokalizacji planowanej oczyszczalni przydomowej, morfologię terenu, zarys geologii i hydrogeologii okolic działki oraz wyniki badań terenowych. Analiza i interpretacja danych terenowych ma na celu określenie przede wszystkim warunków geologicznych, przepuszczalności gruntu oraz głębokości zalegania wód gruntowych.

Na podstawie opinii geotechnicznej, określamy rodzaj systemu przydomowej oczyszczalni ścieków który można zastosować na Twojej działce.

Wykonanie opinii geotechnicznej powinno być Twoim pierwszym krokiem w procesie projektowania oczyszczalni przydomowej. Zakup konkretnej instalacji powinien nastąpić w następnej kolejności.

Firma HOH Group s.c. bezplatnie doradzi Ci jaki typ oczyszczalni dobrać by system mógł funkcjonować przy warunkach gruntowych na Twojej działce.

Badania sondą ręczną

Do pobierania próbek gruntu z głębokości do 4 metrów, stosujemy zwykle wiercenia sondą ręczną z zastosowaniem odpowiednich świdrów z Zakładu Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemara Szkurłata: okienkowego (1), rurowego dwunożowego (2), spiralnego dwuzwojowego (3), rurowo-okienkowego (4), spiralnego-jednozwojowego (5). Wiercenia sondą ręczną pozwalają na dobrą kontrolę i dokładność badań.

Wiercenia mechaniczne wiertnicą

Badania w warunkach płytkiego zalegania skał podłoża lub w przypadku większej ilości otworów wykonywane są za pomocą wiertnicy zamontowanej na samochodzie terenowym. Wiertnica firmy Staltechnika posiada własny silnik spalinowy zasilający układ hydrauliczny. Wiercenie odbywa się bez użycia płuczki, za pomocą świdrów spiralnych typu „szneki”

Opinie geotechniczną wykonuje się również dla określenia warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych np. domów jednorodzinnych. Opinie geotechniczne wykonuje się dla pierwszej kategorii geotechnicznej, a więc dla 1 lub 2 kondygnacyjnych budynków, ścian oporowych i rozparcia wykopów o różnicy poziomów mniejszej niż 2,0 m, wykopów do głębokości 1,2 m, nasypów budowlanych do wysokości 3,0 m. Jeżeli warunki wskazują na drugą lub trzecią kategorię geotechniczną, należy dodatkowo wykonać inne opracowania jak dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny lub dokumentacja geologiczno-inżynierska. Szczegóły dotyczące kategorii geotechnicznych znajdują się tutaj : kategoria geotechniczna

Inwestor z miejscowości Bakałarzewo w powiecie suwalskim, zwrócił się do nas w sprawie wykonania opinii Read more
Warunki gruntowo-wodne są kluczowym czynnikiem wpływającym na projektowanie i budowę obiektów budowlanych. W przypadku planowanej Read more
Hala Mościce w Tarnowie
Badanie podłoża płyty fundamentowej w tarnowskiej hali w Mościcach Read more
Woda gruntowa płytko pod powierzchnią terenu
W sytuacji, gdy poziom wody na działce jest wysoki, eksperci zalecają skorzystanie z metody drenażu Read more
Farma fotowoltaiczna
W trakcie odwiertów geotechnicznych, wykonanych do głębo.3 metrów, znaleziono lessy, pyły lessopodobne, gliny oraz mulki Read more
Pękniecia w ścianie budynku
Kolejne badanie geotechniczne zlecono nam w Lusławicach, okolica Zakliczyna. Pęknięcia w ścianach domu zaniepokoiły właścicieli Read more