Opis zadania

Badanie gruntu jest niezwykle ważnym elementem procesu projektowania budynków, mostów czy innych konstrukcji. W celu uzyskania jak najdokładniejszych informacji na temat warunków geotechnicznych, przeprowadza się wiercenia geotechniczne. W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badań w już istniejącym budynku hali produkcyjnej. Wykonano wiercenia w trzech lokalizacjach w podłożu płyty fundamentowej nieużytkowanej hali. Nowy właściciel budynku zlecił wykonanie odwiertów geotechnicznych by odpowiednio zaprojektować wylewkę którą chciano wylać na istniejącą płytę fundamentową.

Podczas badania Wykonano trzy otwory do głębokości 1,0 – 1,5m wewnątrz hali produkcyjnej. Otwory zlokalizowano na linii wzdłów dłuższej osi budynku mającego długość ok. 80m. Otwory zlokalizowano w przybliżeniu równej odległości od siebie. W każdym otworze do głębokości 0,5m znajdowała się warstwowana płyta fundamentowa. Poniżej, stwierdzono co następuje:

 

Wyniki wierceń geotechnicznych

Otwór 1
Badanie pierwszej lokalizacji wykazało, że do głębokości ok. 0.5 metra znajduje się sztywna płyta warstwowa betonowo-kamienno-bitumiczna. W kolejnym warstwie, od ok. 0.5 do 1.4 metra, stwierdzono obecność czarnej szlaki/żużlu średnio zagęszczonego o frakcji od 1mm do ok. 50mm. Na głębokości od 1.4 do 1.5 metra znajduje się glina ciemno szara. Warstwy są małowilgotne w całym profilu poza odcinkiem 1.35 – 1.4 metra, gdzie widoczne są sączenia.

Otwór 2
W drugiej lokalizacji również stwierdzono obecność sztywnej płyty warstwowej betonowo-kamienno-bitumicznej do głębokości ok. 0.5 metra. W kolejnej warstwie, od ok. 0.5 do 1.0 metra, zaobserwowano rdzawo-żółty piasek drobny (stan zwarty ,średnio zagęszczony, mało wilgotny) z drobnymi nieciągłymi laminami gliny piaszczystej (laminki plastyczne).

Otwór 3
Trzecia lokalizacja również wykazała obecność sztywnej płyty warstwowej betonowo-kamienno-bitumicznej do głębokości ok. 0.5 metra. W kolejnej warstwie, od ok. 0.5 do 1.0 metra, znajduje się rdzawo-żółty piasek średni z otoczakami (stan zwarty ,średnio zagęszczony, mało wilgotny.

Odwiert w Tarnowie Mościcach

Wstępne wnioski

Mimo obecności trzech różnych rodzajów gruntów w podłożu płyty fundamentowej, stwierdzono obecność stabilnego podłoża. Nie stwierdzono pęknięć w płycie fundamentowej wykonanej przed kilkudziesięcioma latami.