Wstęp

Poręba Spytkowska, malownicza miejscowość w gminie Brzesko, staje się miejscem realizacji  projektów ekologicznych. Jednym z nich jest budowa oczyszczalni przydomowej, która ma na celu poprawę jakości środowiska oraz komfortu życia mieszkańców. . HOH Group otrzymało zlecenia wykonania kluczowego etapu w realizacji tej inwestycji – przeprowadzenia szczegółowych badań gruntu.

Cel Badania

Celem badań geotechnicznych było zidentyfikowanie właściwości gruntu w miejscu planowanej budowy oczyszczalni przydomowej. Analiza miała na celu ocenę nośności, przepuszczalności oraz ogólnych warunków gruntowych, które będą miały bezpośredni wpływ na efektywność działania oczyszczalni.

Przebieg Badania

Badania gruntu przeprowadzono przy użyciu techniki odwiertów ręcznych. Wykonaliśmy odwiert w strategicznym punktcie wybranego terenu. Proces ten pozwolił na dokładne zbadanie struktury i właściwości warstw geologicznych.

Wyniki Badania

W trakcie odwiertów stwierdzono obecność zwietrzałych piaskowców formie piasku średnioziarnistego, miejscami z domieszką gliny. Zwietrzałe piaskowce charakteryzują się specyficznymi właściwościami, które są kluczowe dla budowy oczyszczalni przydomowej:

1. Dobra Przepuszczalność:  Zwietrzałe piaskowce wykazują wysoką przepuszczalność, co jest niezwykle korzystne dla systemów oczyszczania ścieków. Dzięki temu ścieki będą mogły być efektywnie rozprowadzane i filtrowane przez warstwy gruntu.

2. Stabilność Strukturalna:  Mimo że są zwietrzałe, piaskowce zachowują swoją stabilność strukturalną, co zapewnia solidne podłoże dla budowy instalacji oczyszczalni.

Znaczenie Wyników dla Inwestycji

Dobre właściwości przepuszczalne gruntu mają bezpośredni wpływ na efektywność działania oczyszczalni przydomowej. Dzięki temu system będzie mógł skutecznie oczyszczać ścieki, minimalizując ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych. Stabilność gruntu z kolei gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację systemu oczyszczalni.

Wnioski

Badania gruntu w Porębie Spytkowskiej wykazały, że teren ten posiada korzystną charakterystykę do realizacji projektu budowy oczyszczalni przydomowej. Zwietrzałe piaskowce zapewniają optymalne warunki dla efektywnego i ekologicznego oczyszczania ścieków. Dzięki tym badaniom mieszkańcy tej części Poręby Spytkowskiej mogą być pewni, że nowa instalacja będzie działać wydajnie i bezpiecznie przez wiele lat.

Mapa geologiczna okolic Poręby Spytkowskiej – gmina Brzesko

Podsumowanie

Inwestycje takie jak budowa oczyszczalni przydomowych są kluczowe dla poprawy jakości środowiska oraz komfortu życia w lokalnych społecznościach. Badania geotechniczne przeprowadzone w Porębie Spytkowskiej przez HOH Group są dowodem na to, jak ważne jest dokładne poznanie warunków gruntowych przed realizacją takich projektów. Dzięki temu możliwe jest stworzenie systemów, które są nie tylko efektywne, ale także trwałe i bezpieczne dla środowiska.

Więcej na temat badań geotechnicznych dla zbadania warunków gruntowo-wodnych pod budowę oczyszczalni przydomowej – https://hoh.pl/opinia-geotechniczna