Badanie działki przed zakupem

Usługa wykonania Opinii Geotechnicznej dla budowy domu. Całkowita kwota 390 zł/brutto, obejmuje:

 • Wykonanie dwóch odwiertów badawczych.
 • Określenie warunków gruntowo-wodnych, warunków posadowienia budynku.

Wiercenie badawcze - sprawdzanie gruntu

 

Dlaczego warto wykonać sprawdzenie gruntu działki przed zakupem?

Wybór odpowiedniej działki budowlanej to kluczowy krok w procesie inwestycji w nieruchomości. Niezależnie od tego, czy planujesz zbudować własny dom, budynek mieszkalny, czy też inwestować w projekt komercyjny, należy dokładnie zbadać grunt, na którym będzie stała przyszła budowla. Wiercenia badawcze geotechniczne są jednym z kluczowych narzędzi, które pozwalają na pełną ocenę terenu przed zakupem działki budowlanej. W tym artykule omówimy, dlaczego te badania są istotne i jak mogą wpłynąć na twoją decyzję inwestycyjną.

Dlaczego wiercenia badawcze geotechniczne są ważne?

Wiercenia badawcze geotechniczne są procedurą, która pozwala na zbieranie istotnych danych dotyczących właściwości geotechnicznych gruntu pod powierzchnią ziemi. Te badania są kluczowe, ponieważ jakość i stabilność gruntu mają ogromne znaczenie dla trwałości każdej budowli. Dlatego wiercenia badawcze stanowią nieodzowny etap w procesie inwestycyjnym przed zakupem działki budowlanej. Oto kilka powodów, dla których warto je przeprowadzić:

 1. Ocena nośności gruntu: Wiercenia badawcze pozwalają na określenie, jakie obciążenia grunt jest w stanie udźwignąć. To kluczowe, aby zaplanować odpowiednie fundamenty i uniknąć problemów związanych z osiadaniem budynku w przyszłości.
 2. Ryzyko osuwania się terenu: W niektórych regionach grunty mogą być podatne na osuwania się. Wiercenia badawcze pomogą zidentyfikować ten rodzaj ryzyka i umożliwią podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
 3. Wpływ na koszty budowy: Dzięki badaniom geotechnicznym można dokładniej oszacować koszty budowy. Wiedza na temat właściwości gruntu pozwala na dostosowanie projektu budynku i wyboru odpowiednich materiałów.
 4. Zidentyfikowanie obecności wód gruntowych: Wiercenia badawcze umożliwiają określenie poziomu wód gruntowych, co jest kluczowe przy projektowaniu systemów drenażowych i kanalizacyjnych.
 5. Bezpieczeństwo budynku: Badania geotechniczne pozwalają na uniknięcie potencjalnych problemów związanym z osiadaniem, pękaniami ścian czy innymi uszkodzeniami konstrukcji, co wpływa na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.

 

Proces wierceń badawczych geotechnicznych

Proces wierceń badawczych geotechnicznych jest przeprowadzany przez specjalistyczne firmy geotechniczne takie jak nasza HOH Group. Obejmuje on następujące etapy:

 1. Przygotowanie projektu badań: Geotechnicy opracowują plan badań, określające lokalizację wierceń oraz głębokość, na jaką będą prowadzone. Wartości te zależą od specyfiki terenu i wymagań inwestycji.
 2. Próbkowanie gruntu: W ramach wierceń pobiera się próbki gruntu, które są następnie analizowane w laboratorium. To pozwala na określenie składu i właściwości mechanicznych gruntu.
 3. Pomiar poziomu wód gruntowych: W trakcie badań dokonuje się pomiarów poziomu wód gruntowych, co jest kluczowe w przypadku terenów podatnych na zalanie.
 4. Analiza wyników i raport: Na podstawie zebranych danych inżynierowie sporządzają raport, który zawiera informacje dotyczące właściwości gruntu i rekomendacje dotyczące projektu budowlanego.

Wpływ na decyzję inwestycyjną

Wiercenia badawcze geotechniczne mogą znacząco wpłynąć na twoją decyzję inwestycyjną. Jeśli badania wykażą, że grunt na danej działce jest trudny do budowy, może to oznaczać dodatkowe koszty i ryzyko związanego z inwestycją. Z drugiej strony, dobre wyniki badań mogą świadczyć o atrakcyjności inwestycji i dawać pewność, że budowa będzie stabilna i trwała.

Warto zaznaczyć, że koszty wierceń geotechnicznych są inwestycją w bezpieczeństwo i trwałość budynku. Przed zakupem działki budowlanej warto skonsultować się z profesjonalnym inżynierem geotechniki, który pomoże określić, jakie badania są potrzebne i jakie ryzyko związane z gruntem może wystąpić.

Podsumowując, wiercenia badawcze geotechniczne są kluczowym elementem procesu inwestycyjnego przed zakupem działki budowlanej. Pomagają one ocenić grunt pod kątem nośności, stabilności i innych istotnych właściwości, co wpływa na koszty i bezpieczeństwo przyszłej budowy. Inwestycja w te badania może zaoszczędzić wiele kłopotów i kosztów w przyszłości, dlatego warto je uwzględnić w planach inwestycyjnych.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu badania działki przed zakupem tel.665 295 880 Kontakt z nami

Warto również zapoznać się z obowiązującymi przepisami budowlanymi Prawo budowlane