665 295 880 biuro@hoh.pl
Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

Czym jest i w jakim celu wykonuje się odwodnienie budowlane wykopu?

W miejscach w których poziom wody gruntowej jest wysoki, co uniemożliwia wykonanie prac budowlanych związanych z wykopem, stosuje się odwodnienie wykopów. Polega ono na obniżeniu zwierciadła wody gruntowej poprzez odwodnienia wgłębne lub powierzchniowe. Odwodnienia...

Opinia geoteczniczna dla oczyszczalni ścieków

Firma HOH Group s.c. wykonuje opinie geotechniczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie opinii geotechnicznej składa się z dwóch części – pracy w terenie oraz opracowania wyników badań terenowych. Do prac terenowych zalicza się wykonanie odwiertu...