Firma HOH Group s.c. wykonuje opinie geotechniczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie opinii geotechnicznej składa się z dwóch części – pracy w terenie oraz opracowania wyników badań terenowych. Do prac terenowych zalicza się wykonanie odwiertu badawczego lub kilku odwiertów badawczych oraz wykonanie odkrywki gruntu dla przeprowadzenia testu perkolacyjnego. Po zebraniu wyników prac terenowych następuje etap ich opracowania w formie dokumentu „Opinia Geotechniczna”. Dokument przedstawia informacje dotyczące lokalizacji planowanej oczyszczalni przydomowej, morfologię terenu, zarys geologii i hydrogeologii okolic działki oraz wyniki badań terenowych. Analiza i interpretacja danych terenowych ma na celu określenie przede wszystkim warunków geologicznych, przepuszczalności gruntu oraz głębokości zalegania wód gruntowych.

Na podstawie opinii geotechnicznej, firma projektująca oczyszczalnie przydomową określa rodzaj systemu który można zastosować na danej działce.
Wykonanie opinii geotechnicznej powinno być pierwszym krokiem inwestora w procesie projektowania oczyszczalni przydomowej. Zakup konkretnej instalacji powinien nastąpić w następnej kolejności.