Tak, badania geofizyczne mogą być pomocne w znalezieniu wody podziemnej na działce. Badania geofizyczne to metoda poszukiwania wody podziemnej, która polega na wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do pomiarów zmian elektrycznych, magnetycznych lub elektromagnetycznych w gruncie. Woda w glebie może być wykrywana poprzez pomiar różnic w temperaturze, gęstości lub przewodnictwie elektrycznym w różnych warstwach gruntu.  tym pomiarom można określić, czy na danej działce znajdują się warstwy skalne, które mogą zawierać wodę podziemną.

Geofizyczne badanie hydrogeologiczne

 

 

 

Jakie istnieją metody geofizyczne w szukaniu wody na działce?

 

Istnieje wiele różnych rodzajów badań geofizycznych, które możesz wykonać w celu znalezienia wody podziemnej na swojej działce. Oto kilka przykładów:

  • Badanie elektryczne (metoda rezystancji elektrycznej): polega na pomiarze oporu elektrycznego gruntu w celu określenia, czy w danej warstwie znajdują się warstwy skalne, które mogą zawierać wodę.
  • Badanie magnetyczne (metoda magnetometryczna): polega na pomiarze zmian pola magnetycznego w celu określenia, czy w danej warstwie znajdują się warstwy skalne, które mogą zawierać wodę.
  • Badanie elektromagnetyczne (metoda elektromagnetyczna): polega na pomiarze zmian pola elektrycznego i magnetycznego w celu określenia, czy w danej warstwie znajdują się warstwy skalne, które mogą zawierać wodę.
  • Badanie radiometryczne (metoda radiometryczna): polega na pomiarze promieniowania gamma emitowanego przez radioaktywne pierwiastki w gruncie w celu określenia, czy w danej warstwie znajdują się warstwy skalne, które mogą zawierać wodę.

Pamiętaj, że przed wyborem konkretnego rodzaju badań geofizycznych warto skonsultować się z niezależnym profesjonalistą, który pomoże Ci wybrać odpowiednią metodę i doradzi, jak ją wykonać.

 

Jaka metoda geofizyczna jest najlepsza do znajdowania wody na działce?

 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka metoda geofizyczna jest najlepsza do szukania wody na działce. To, jaka metoda będzie najlepsza, zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj gruntu na działce, głębokość, na jakiej znajduje się woda, a także od celu, jaki chcesz osiągnąć. Przed wyborem konkretnego rodzaju badań geofizycznych warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże Ci wybrać odpowiednią metodę i doradzi, jak ją wykonać. Niestety, firmy wykonujące badania geofizyczne posiadają ograniczoną ilość sprzętu, dysponują zwykle jedną, dwiema metodami badań geofizycznych. Sprzęt geofizyczny jest bardzo kosztowny. Często dochodzi do sytuacji, kiedy zastosowana metoda jest niewłaściwa w stosunku do warunków gruntowych. Co prawda, aparatura zarejestruje pewne zmienności w gruncie lub skałach, jednak interpretacja tych zmiennych może być częściowo lub całkowicie błędna. Niestety, klient boleśnie przekona się o tym fakcie dopiero przy wykonaniu negatywnego odwiertu.

 

Jakie są negatywne aspeky szukania wody na działce za pomocą badań geofizycznych?

 

Niestety, mimo że wyniki badań mogą przedstawiać się atrakcyjnie, również w formie graficznej, posiadają wiele wad.

  • Badania geofizyczne mogą być kosztowne. Aby wykonać tego rodzaju badania, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt oraz doświadczeni pracownicy, co wiąże się z wysokimi kosztami, często liczonymi w tysiące złotych.
  • Badania geofizyczne nie dają pewności co do obecności wody podziemnej w danym miejscu. Dlatego też, nawet jeśli wyniki badań wskazują na obecność wody, nie można być całkowicie pewnym, że tak jest rzeczywiście. Na przykład niska oporność może być interpretowana jako obecność wody gruntowej, a w rzeczywistości mogą to być warstwy z duża ilością minerałów ilastych które w swej strukturze mają wodę jednak same są praktycznie nieprzepuszczalne dla wody gruntowej.
  • Badania geofizyczne mogą być uciążliwe dla otoczenia. Na przykład metoda rezystancji elektrycznej wymaga wbicia elektrod do gruntu, co może prowadzić do uszkodzenia obiektów znajdujących się na działce. Rozciągnięcie przewodów badawczych wymaga dostępu do sąsiednich działek przylegających do granic działki na której szukamy wody.
  • Badania geofizyczne nie wskażą wydajnośći warstwy wodonośnej. Woda podziemna może być obecna w gruncie, natomiast przepuszczalność gruntu lub skał będzie tak niska, że wywiercona studnia będzie praktycznie bezużyteczna.

 

 

Czy istnieją mniej kosztowne i bardziej pewne metody określenia głębokości zalegania warstwy wodonośnej oraz wydajności ?

 

Inną metodą jest wykonanie badań geologicznych, które mogą pomóc Ci określić, czy na Twojej działce znajdują się warstwy skalne, które mogą zawierać wodę podziemną. Możesz skorzystać z usług profesjonalnego geologa, który pomoże Ci w przeprowadzeniu tych badań. Prognoza dla studni to dokument, w którym znajdują się prognozowane wartości różnych parametrów dotyczących studni, takich jak: wydajność warstwy wodonośnej, głębokość, rodzaj gruntu, poziom wody itp. Prognoza dla studni jest tworzona na podstawie badań geologicznych oraz innych danych dotyczących danej działki i może być wykorzystywana do planowania i zarządzania studnią oraz jej eksploatacją. Prognoza dla studni wykonywana jest na podstawie danych rzeczywistych, już istniejących wierceń w okolicy działki, map geologicznych, map hydrogeologicznych, morfologii terenu i innych danych. Prognoza dla studni jest znacznie mniej kosztowna od badań geofizycznych.

Zapraszamy do konsultacji. HOH Group s.c. jest niezależną jednostką i nie jest z żadną firmą wykonującą badania geofizyczne. Doradzimy najlepszą metodę badań

tel. 665-295-880

 

Literatura: Electrical Imaging for Hydrogeology. In Groundwater Geophysics. Guelph: The Groundwater Project. PNNL-SA-159896

Autor artykułu Michał Hojnowski jest hydrogeologiem z 15-letnim doświadczeniem w hydrogeologii poszukiwawczej. Pracował dla międzynarodowych korporacji w Australii, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej. Posiada magistra hydrogeologii z Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz magistra geologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jak wykonać drenaż rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków
Jak wykonać drenaż rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków

Drenaż rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonać kierujując się kilkoma prostymi zasadami: (1) maksymalna długość nitki drenażu rozsączającego nie powinna być dłuższa niż 20-25m, (2) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. (3) rów do którego wkładamy rury drenarskie nie powinien […]

Pomoc w określeniu miejsca wiercenia studni na działce
Pomoc w określeniu miejsca wiercenia studni na działce

 W artykule przedstawiamy przykład sytuacji, w której nasza ekspertyza pomogła klientowi wybrnąć z wydawałoby się, beznadziejnej sytuacji. Klent zwrócił się do nas po tym, kiedy firma wiertnicza odwierciła dla niego studnię, w której praktycznie nie było wody. Nasz raport hydrogeologiczny przyczynił się do ostatecznego sukcesu: wskazano nową lokalizacę studni na działce klienta, gdzie pod nadzorem […]

previous arrow
next arrow