Klient zwrócił się do nas w sprawie wykonania prognozy dla studni na jego działce w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin, powiat Brzesko. Studnia ma dostarczać do 5m3 wody dziennie która ma być wykorzystana do celów gospodarczych oraz potencjalnie do spożycia.

Warunki na pierwszy rzut oka mogły wydawać się proste – płytki poziom wody gruntowej na który wskazywała  obecnośc stawów w okolicy. Bezpośrednio pod powierzchnią znajdują się piaski. Jednak po uważnym przestudiowaniu dostępnych danych z okolicznych studni, studni archiwalnych oraz map geologicznych i hydrogeologicznych wraz z analizą morfologii terenu oraz zagospodarowania, okazało się że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Funkcjonują dwie warstwy wodonośne z których jedna płytsza czwartorzędowa a druga głębsza trzeciorzędowa. W bezpośrednim sąsiedztwie oraz na działce inwestora zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków – przy poziomie zwierciadła wody gruntowej ok.1m poniżej poziomu terenu, stanowią potencjalnie poważne zagrożenie dla jakości wody w płytszej warstwie wodonośnej.

Udało się tak zaprojektować studnię dla klienta, by jednocześnie zabezpieczyć się przeciw wpływom zanieczyszczonych wód powierzchniowych oraz niedoczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni a jednocześnie móc uzyskać wodę o dobrej jakości.