Usługi geologiczne Tarnów

tel. 665-295-880

Podczas badania terenowego gruntu pod budowę w Tarnowie przeprowadzamy szereg badań, aby ustalić charakterystykę gruntu w danej lokalizacji. Badanie obejmuje m.in. pomiary geodezyjne, analizę fizyczną gruntu oraz badanie geotechniczne w celu ustalenia jego właściwości mechanicznych. Wyniki tych badań są niezbędne do określenia odpowiednich rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji.

HOH Group s.c. zajmuje się wykonywaniem prac geologicznych, włączając w to opisywanie profili gruntowych dla celów budowlanych i tworzeniu opinii geotechnicznych. Nasz zespół to rzetelni i profesjonalni specjaliści kierujący się zasadami, wytycznymi ustalonymi w normach i aktach prawnych dotyczących robót geologicznych i badąń geotechnicznych, takimi jak między innymi Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126, 2018 r.) czy też Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis PN-EN ISO 14688-1:2018-05.

Chcemy zaoferować Państwu następujące usługi:
– sprawdzanie gruntu na potrzeby budowlane,
– badania polowe,
– prace terenowe,
– roboty geologiczne powierzchniowe,
– roboty geologiczne wgłębne,
– prace dokumentacyjne,
– projekty geotechniczne.

Projekt domu, budynku, parkingu – rodzaj i rozmiar konstrukcji ma znaczenie. Ważne jest także to, by podłoże, w którym umieścisz swoje fundamenty, było stabilne na tyle, by posadowić Twoją konstrukcję.

Jeśli szukasz opinii geotechnicznej z dokładną analizą gruntu pod Twoją działkę w Tarnowie, zapraszamy do kontaktu. Dowiemy się, jakie warstwy występują w danym miejscu, gdzie znajdują się wody gruntowe i jak głęboko musi sięgać Twój fundament, aby podtrzymać to, co budujesz.

Dzięki naszym pracom wiertniczym i opracowaniu wyników badań, uzyskasz informacje o rodzaju występującejgo gruntu, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, czy jest ona odpowiednia do celów budowlanych.

 

Odwierty gruntowe

 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 665 295 880.